Naš kvalitet

Naš kvalitet

Kao prirodni proizvod, čaj prolazi kroz vrlo malo promjena tokom tehničkih postupaka potrebnih za pakovanje čaja. Ipak, sigurnost proizvoda od sirovine, do pakiranja, sve do konačnog proizvoda vrlo je bitno za MILFORD Tee Austrija.

Taj čaj garantuje užitak.
Kvaliteta i sigurnost su čvrsto usidreni u korporativnu filozofiju.
Kroz pažljiv odabir sirovina za sastojke čaja iz cijelog svijeta, posebnim propisima za upravljanje integriranim kontrolisanim uzgojem (KIA) najvažnijih biljnih kultura, kao i neprekinutom lancu nabavke, degustatori čaja s osiguranim kvalitetom obezbjeđuju tipičan i dosljedan visok kvalitet svakog MILFORD čaj recepta.

MILFORD čaj podliježe najstrožijim kriterijima (viši nivo) od IFS (International Food Standard), ali i osiguranje kvalitete u sebi, kao i svim potrošačima.

Svi procesi su u skladu sa zahtjevima Pravilnika o higijeni hrane, a koji su određeni po HACCP (Analiza opasnosti kritičnih kontrolnih točaka) konceptu. Godine 1993. je službeno certificirana prva kompanija koja se bavi čajem sa ISO 9001. Ipak, osim svih službenih potvrda, najviši potvrda kvalitete za Milford su užitak i zdravlje njegovih potrošača.

 

 

Kontaktirajte nas!   |   Štampanje   |   Mapa stranice   |   Uslovi korištenja i Izjava o privatnosti Copyright © 2014 - Milford Tee Austria Gmbh